Hakkımızda

BORSEM Emlak ; yatırım konusunda hizmet veren bir organizasyondur. ODTÜ mezunu Şehir Plancılarının önderliğinde kurulmuş olan BORSEM ’in şirket merkezi ANKARA ’da bulunmaktadır. Kurulduğu 1993 yılından itibaren , emlak ile ilgili Danışmanlık , Proje Yönetimi , Gayrimenkul Geliştirme / Yatırım , Alım -Satım – Kiralama ve Ekspertiz (Değer tespiti) , Etüt , mevzii İmar Planı , Parselasyon , Kat Karşılığı Taahhüt , Site ve Apartman Yönetimi , Proje ve Kontrollük hizmetleri vermektedir. BORSEM ,kuruluşundan günümüze Emlak Sektörünün sağlıklı hale getirilmesi konusunda önemli bir görev üstlenmiştir. BORSEM , organize çalışma koşulları içinde önemli bir yer tutan Bilgi İletişim ağı , Bölge Müdürlüklerinde ve Temsilciliklerinde hazır ve işler durumda hizmet vermektedir. İLKELİ, DENEYİMLİ ve ÇAĞDAŞ bir kuruluş olan BORSEM ; Aynı nitelikte olan ve aynı amacı taşıyan kuruluş ve kişilere hizmet ve TEMSİLCİLİK vermektedir. Şirketimizin ana hedefi ; kamu ve özel sektörün Gayrimenkul Geliştirme ve Proje Yönetimi ,Alım- Satım -Ekspertiz konularındaki gereksinimlerini karşılayabilmek ve güvenilir bir şekilde hizmet vermekdir. BORSEM ’in ana çalışma ilkesi ;mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde , işi zamanında , istenilen nitelikleri kapsayan , en verimli ve uygulanabilir şekilde sonuçlandırmaktır. Bu çerçevede ;Yatırımcının yatırımına değer kazandıran, yatırımcının tüm ihtiyaçlarına cevap veren, yatırımın başarıya ulaşmasını sağlayan , en uygun çözüm yanında alternatif çözümler de sunan yatırmcıyı sürekli bilgilendiren , yatırım dahilindeki diğer organizasyonlarla işbirliği içinde çalışan , profesyonel danışmanlık yapmakdır.